23 มีนาคม 2562 สถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะประชาชนอยู่ในอาคาร

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้รายงานสถานการณ์กลุ่มฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนว่า วันนี้ (23 มีนาคม 2562) ยังคงมีกระแสลมตะวันตกที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ลดกำลังลงเป็นลมอ่อน ทำให้ฝุ่นควันที่ถูกพัดเข้ามาในพื้นที่มีความหนาแน่นและขยายตัวครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และเชียงราย ตลอดจนตอนบนของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้ประชาชนแล้ว รวมทั้ง ยังได้กำชับให้หน่วยยุทธการสยบไฟป่าฯ ออกลาดตะเวน กดดัน เพื่อป้องกันการเผาทุกชนิดอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง ด้านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนะนำให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ควรอยู่ในอาคาร งดกิจกรรมกลางแจ้ง และประชาชนต้องติดตามคุณภาพอากาศในท้องที่ของตนเองอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตัวตามคำแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่นั้นๆ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เที่ยวบินเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ในช่วงเช้าได้มีการยกเลิกเที่ยวบิน ส่วนในช่วงบ่ายจะได้มีการดูสภาพอากาศอีกครั้งว่าจะทำการบินได้หรือไม่